Choroby zawodowe narządu głosowego


Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, mimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego nie może przekroczyć dwóch lat.

    Kompleksową ocenę krtani wykonuje lekarz- foniatra. Badanie krtani pod kątem postępowania orzeczniczego wg A. Obrębowskiego powinno obejmować:


  • szczegółowy wywiad, określający częstotliwość występowania zaburzeń głosu, przebieg leczenia, rozwój głosu, schorzenia dróg oddechowych, choroby ogólne, miesiączkowanie, ciąże, przyjmowane leki, w tym leki hormonalne, wykształcenie zawodowe, nałogi;
  • badanie laryngologiczne – krtani, drożności nosa, błon śluzowych gardła,
  • właściwe badanie foniatryczne – charakter głosu, zachowanie się mięśni w czasie fonacji, rezonatory nasady, czas fonacji średnie położenie głosu mówionego, zakres głosu, artykulacja, słuch;
  • badanie stroboskopowe - wprowadzenie do gardła stroboskopu-  urządzenia oświetlającego wnętrze krtani światłem przerywanym, dzięki czemu można  obserwować w zwolnionym tempie zachowanie fałdów głosowych;
  • badanie natężenia głosu przed i po obciążeniu,
  • pole głosowe – określa zakres zmian częstotliwości i natężenia jednocześnie, opisuje możliwości głosowe,
  • badanie akustyczne.

    O chorobie zawodowej uprawniającej do świadczeń z ubezpieczenia społecznego  decydują lekarze orzecznicy ZUS. Orzekanie o chorobie zawodowej narządu głosowego powinno zawierać m.in:


  • określenie obrazu klinicznego danej choroby,
  • stwierdzenie narażenia osoby na działanie czynnika szkodliwego o odpowiednim natężeniu i przez okres dostatecznie długi dla wywołania zmian chorobowych,
  • wykluczenie możliwości powstania choroby przed rozpoczęciem pracy lub z innych przyczyn, niezwiązanych z warunkami pracy.

Warunkiem stwierdzenia choroby zawodowej głosu jest więc wykazanie, że choroba powstała w związku z wykonywaną pracą i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy.


Zobacz także:
Charakterystyka chorób zawodowych narządu głosowego nauczycieli.
Dokumenty prawne dotyczące pracy głosem .

  
« poprzedni artykuł   następny artykuł »