Wpływ palenia papierosów na narząd głosowy

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Dym papierosowy (tytoniowy) jest jednym z najsilniejszych czynników drażniących delikatne tkanki narządu głosowego. Zawarte w nim toksyczne związki przyczyniają się nie tylko do powstania stanów nowotworowych krtani i płuc, ale również znacznie obniżają wydolność głosu.

W dymie tytoniowym występuje ponad 4000 związków chemicznych. Wyróżniono w nim między innymi: substancje toksyczne, substancje drażniące, substancje blokujące aktywność enzymów oddechowych oraz substancje rakotwórcze i odpowiedzialne za powstanie komórek nowotworowych.

Związki te działają na wiele układów naszego ciała. Oprócz bezpośredniego wpływu na krtań przyczyniają się do powstania chorób oddziałujących negatywnie na narząd głosu i jego wykorzystanie w pracy zawodowej. Palenie papierosów poza nowotworami układu oddechowego i pokarmowego, powoduje między innymi nadciśnienie tętnicze, chorobę wrzodową, podrażnienie błon śluzowych, zmniejsza poziom tlenu w krwioobiegu, upośledza lub całkowicie niszczy rzęski nabłonka wyściełającego drogi oddechowe (co zwiększa ryzyko infekcji dróg oddechowych).

Dla krtani niebezpieczne są nie tylko wymienione wcześniej substancje, ale również głębokie wdychanie gorącego powietrza. Dym papierosowy „wędzi” fałdy głosowe i powoduje przekrwienie, obrzęk a często również zapalenie śluzówki w całym kanale głosowym. Stan zapalny wpływa na możliwości głosowe oraz powoduje zmiany w głosie.
Najczęściej obniża się częstotliwość podstawowa głosu. Jest to wynik zwiększenia się masy fałdów wskutek obrzęku w przestrzeni Reinkego. Głos drażniony przez dym papierosowy staje się matowy i mało elastyczny. Upośledzony transport śluzówkowo – rzęskowy utrudnia oczyszczanie powierzchni błony śluzowej, co pociąga za sobą rozpuszczenie rakotwórczych związków w śluzie i zwiększone ich oddziaływanie na fałdy głosowe.
Bierne palenie – wdychanie drażniącego dymu - również wywiera szkodliwy wpływ na narząd głosowy. Przyczynia się także do występowanie suchego kaszlu, o urazowym działaniu na fałdy głosowe.

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli

Podstawy dla pracujących głosem w szkole

Głos to podstawowe narzędzie pracy nauczyciela. Zawód to niełatwy, a intensywne mówienie, przez wiele lat, bez odpowiedniego przygotowania lub treningu, może zakończyć się zniszczeniem a nawet utratą głosu. Możesz temu zapobiec poprzez opanowanie zasad prawidłowej emisji głosu. Nigdy nie jest za późno, by zadbać o głos, pożegnać problemy z głosem i zapobiec jego schorzeniom...

Szczegóły
  • 1 lub 2 dni
  • Grupa do 10 osób