Czynniki sprzyjające występowaniu chorób narządu głosowego u nauczycieli

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Istnieje wiele czynników o zróżnicowanym charakterze, które przyczyniają się do zaburzeń funkcjonowania narządu głosowego. Zostały one usystematyzowane w poniższej tabeli.

Największym zagrożeniem dla głosu nauczyciela jest jednak kombinacja i kumulacja wielu niekorzystnych czynników w czasie.

Czynniki sprzyjające  występowaniu zaburzeń głosowych. 

(Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu)

 CZYNNIKI RYZYKA

CZYNNIKI O CHARAKTERZE WEWNĘTRZNYM

CZYNNIKI O CHARAKTERZE ZEWNĘTRZNYM

Związane z anatomią i funkcjonowaniem narządu głosowego:

 • wiek

 • płeć

 • budowa narządu głosowego (asymetrie anatomiczne i czynnościowe), jego jakość, stan i wydolność

 • nadwrażliwość błony śluzowej na czynniki mechaniczne i fizyczne

 • predyspozycje do obrzęków i krwawień środtkankowych

 • stan narządu słuchu

 • wydolność oddechowa

 • kinestetyka – nieprawidłowości kręgosłupa szyjnego powodujące napięcia mięśni szyi i karku, nieprawidłowa postawa ciała)

 • schorzenia ogólne np. problemy z krążeniem, refluks żołądkowo- przełykowy, choroby układu pokarmowego

 • choroby dróg oddechowych

 • upośledzenie oddychania przez nos

 • alergie

 • stany zapalne krtani

 • zmiany w ośrodkowym i autonomicznym układzie nerwowym

 • zmiany w układzie endokrynologicznym (zwłaszcza u kobiet- zmiany hormonalne w okresie menopauzy; choroby tarczycy)

 • zażywane leki np. stosowanie środków hormonalnych (w tym antykoncepcyjnych), antyhistaminowych, rozszerzających naczynia krwionośne, odwadniających, leki na nadciśnienie

Związane z warunkami pracy:

 • mikroklimat sal lekcyjnych

  -zanieczyszczenie powietrza (pył kredowy, opary, toksyny wziewne)

  -nieodpowiednia temperatura i wilgotność powietrza

 • zmiany temperatury

 • wielkość pomieszczeń (zbyt małe klasy, duże sale gimnastyczne i obiekty sportowe)

 • nieodpowiednia akustyka sal lekcyjnych

 • brak nagłośnienia

 • nadmierna liczba uczniów w klasie

 • nadmierne natężenie hałasu

 

 

 

 

Uzależnione od predyspozycji psychicznych i cech osobowościowych:

 • usposobienie, osobowość (nerwowość, konfliktowość, gadatliwość)

 • reakcje emocjonalne

 • stosunek do wykonywanego zawodu

 • zdolność do nawiązywania kontaktów

 • długotrwałe stresy, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem

 • nawyki konsumpcyjne (alkohol, papierosy, itp.)

 • duża pobudliwość nerwowa

 • umiejętność nawiązywania kontaktów

 • styl życia

 • nawyki głosowe np. mówienie głośno, twardo, zbyt nisko lub za wysoko

 • brak zainteresowania rehabilitacją, kształceniem głosu

 

 

 

 

 

 

Związane z wykonywaną pracą:

 

 • lata pracy w zawodzie

 • charakter prowadzonych zajęć (przedmiot nauczania)

 • wiek uczniów

 • nadmierna ilość godzin

 • stres i napięcia w pracy

 • stosunki międzyludzkie w szkole

 • wypalenie zawodowe

 • oddychanie przez usta w czasie mówienia

 • zmęczenie mięśniowe związane z długotrwałym mówieniem

 • mówienie z dużym natężeniem w zmiennych warunkach atmosferycznych lub w pomieszczeniach, gdzie pracują hałaśliwe maszyny (przedmioty zawodowe)

 • uszkodzenie słuchu związane ze zwiększonym natężeniem hałasu

 • braki w zawodowych kwalifikacjach

  (brak odpowiedniego przygotowania podczas nauki zawodu do pracy powodującej duże obciążenia głosu)

 • przygotowanie do pracy pedagogicznej

 • nieprawidłowa emisja głosu i nawyki głosowe (np. odchrząkiwanie, twardy atak, podwyższenie średniego położenia głosu mówionego, nadmierne natężenie głosu)

 • nieprzestrzeganie zasad higieny głosu

 • nieprawidłowa artykulacja

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli

Podstawy dla pracujących głosem w szkole

Głos to podstawowe narzędzie pracy nauczyciela. Zawód to niełatwy, a intensywne mówienie, przez wiele lat, bez odpowiedniego przygotowania lub treningu, może zakończyć się zniszczeniem a nawet utratą głosu. Możesz temu zapobiec poprzez opanowanie zasad prawidłowej emisji głosu. Nigdy nie jest za późno, by zadbać o głos, pożegnać problemy z głosem i zapobiec jego schorzeniom...

Szczegóły
 • 1 lub 2 dni
 • Grupa do 10 osób